| Vista Analyse hjelper Statkraft med makroøkonomiske anslag

Vista Analyse hjelper Statkraft med makroøkonomiske anslag

Oslo, 19.01.2021

Vista Analyse skal hjelpe Statkraft med makroøkonomiske beregninger for Peru, Chile, Brasil, Tyrkia og India. Det er særlig BNP-vekst og inflasjon som skal undersøkes. – Oppdraget for Statkraft demonstrerer vår kompetanse på internasjonal makroøkonomi. Vi gleder oss til å sette i gang, sier daglig leder Haakon Vennemo