| Vista Analyse har undersøkt kvaliteten på det norske veinettet

Vista Analyse har undersøkt kvaliteten på det norske veinettet

Oslo, 27.01.2021

På oppdrag fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) har Vista Analyse utredet status og utvikling i kvaliteten på det norske riks- og fylkesveinettet. Rapporten fokuserer særlig på data for 2019 og sammenlikner mot status i 2014 hvor OFV fikk gjennomført et tilsvarende arbeid. Ved siden av utvikling i veistandard, ser også på utvikling i ulykkesrisiko og i bevilgninger til vedlikehold av veinettet.

Rapporten ble offentliggjort på et frokostmøte i regi av OFV 27.01.21, der Erlend Dysvik presenterte hovedfunn fra arbeidet. Erlends presentasjon er tilgjengelig her.

Les rapporten her

OFV sin nyhetssak om rapporten

Rapporten er også blitt omtalt i VG, Aftenposten og Bygg.no.