| Vista Analyse med E-læringsprogram som en del av Olje for utvikling i Somalia

Vista Analyse med E-læringsprogram som en del av Olje for utvikling i Somalia

Oslo, 16.12.2020

Vista Analyse har siden 2018 vært engasjert av Norad til å bistå i arbeidet med Olje for utvikling-programmet i Somalia. Somalia er et av de fattigste landene i verden etter mange år med krig og uro, og samtidig en av de mest lovende petroleumsprovinsene i Afrika.

Olje for utvikling er et program etablert av Norad for å bistå samarbeidsland med å forvalte olje- og gassressurser på en måte som fremmer bærekraftig økonomisk vekst og velferd. Programmet bygger på en helhetlig tilnærming til organisering av petroleumssektoren og inkluderer ressurs-, finans-, sikkerhets- og miljøforvaltning. Vista Analyse utfører finanskomponenten i programmet tilknyttet Somalia, med bistand fra Svein Osvik.

I forbindelse med programmet har Vista Analyse reist ned for å holde workshops for deltakere fra de relevante departementene i Somalia. I høst ble det også startet opp et E-læringsprogram av Vista Analyse. Programmet er planlagt over tre moduler, hvorav den første gjennomføres i høst. De aktuelle områdene for programmet er:

  1. Fiskal og makroøkonomisk politikk
  2. Inntektsadministrasjon og petroleumsfond
  3. Petroleumsskatteforvaltning

E-læringsprogrammet inneholder innspilte forelesninger holdt av Vista Analyse og Svein Osvik, flervalgstester og gruppeoppgaver. Deltakere i programmet er ansatte fra Finansdepartementet, Oljedepartementet og det nasjonale Statistikkbyrået i Somalia.