| Vista Analyse inngår FOU-samarbeid med Statnett

Vista Analyse inngår FOU-samarbeid med Statnett

Oslo, 11.05.2018

Vista Analyse har i flere år vært en FOU-partner for Statnett og blant annet gjennomført forskning om alternativer til nettinvestering, og metoder for å vurdere miljøvirkninger av nettinvesteringer. Nå videreføres samarbeidet gjennom prosjektet Mot en bedre forståelse av kostnad og ulempe av strømbrudd. Gevinsten av å hindre strømbrudd kan være høyere enn hva husholdningene indikerer i spørreundersøkelser. Husholdningene indikerer ikke tilstrekkelig betalingsvillighet til å sikre Oslo eller Stavanger, for eksempel, men det er grunn til å tro at et omfattende og langvarig strømbrudd i en større by vil reise spørsmålet om hvorfor det ikke er investert tilstrekkelig i forkant. I nyere litteratur pekes det på at hendelser som er svært usannsynlige, men har katastrofale utfall fortjener særskilt behandling i økonomiske analyser. – Dette er en av problemstillingene vi vil utforske i prosjektet, sier prosjektleder Haakon Vennemo.