| Vista Analyse hjelper OsloMet å evaluere Senter for Velferds- og Arbeidslivsforskning (SVA)

Vista Analyse hjelper OsloMet å evaluere Senter for Velferds- og Arbeidslivsforskning (SVA)

Oslo, 22.05.2018

Da forskningsinstituttene NOVA og AFI dannet Senter for Velferds- og Arbeidslivsforskning ved OsloMet i 2013, ble det bestemt at senteret skulle evalueres etter fem år. Vista Analyse har nå fått i oppdrag å bistå evalueringsgruppen i dette arbeidet. - Vi er glade for at OsloMet viser oss denne tilliten, sier daglig leder Tor Homleid.