| Grønne investeringer kan gi ringvirkninger

Grønne investeringer kan gi ringvirkninger

Oslo, 08.05.2018

På oppdrag av Norsk klimastiftelse har Vista Analyse beregnet ham mange arbeidsplasser nye grønne prosjekter på Vestlandet kan skape. De fire prosjektene vi ser på, kan gi om lag 500 nye arbeidsplasser. I tillegg har vi beregnet ringvirkninger ved hjelp av metodikk som er vanlig for dette. Ringvirkningsanalysen tyder på prosjektene kan støtte omtrent like mange eller flere arbeidsplasser i andre sektorer. Våre beregninger ble nylig lagt frem på et stort seminar på Stord, og er omtalt her.