| Vista Analyse hjelper Enova å forbedre sitt arbeid

Vista Analyse hjelper Enova å forbedre sitt arbeid

Oslo, 01.06.2018

Når bedrifter og husholdninger har for svake motiver til energisparing og grønne løsninger, kaller økonomer det for «markedssvikt». Markedssvikt er begrunnelsen for Enovas støtteordninger. Enova ser behov for å presisere hvilke markedssvikt som eksisterer i markedet for energisparing og grønne løsninger, og har engasjert Vista Analyse til dette. En bedre oversikt over markedssvikt kan hjelpe Enova å utforme støtteordninger som er mer treffsikre enn de man hadde før. Prosjektet faller inn under Vistas rammeavtale med Enova om bistand til strategiutvikling.