| Vista Analyse har vurdert metoder for evaluering av bærekraft i mobilitetsprosjekter

Vista Analyse har vurdert metoder for evaluering av bærekraft i mobilitetsprosjekter

Oslo, 08.02.2021

På oppdrag fra Statens vegvesen har Vista Analyse vurdert utvalgte metoder for evaluering av bærekraft i mobilitetsprosjekter. Rapporten ser nærmere på fire utvalgte metoder: U4SSC, Inclusion, SUMMA og SUMP, og vurderer fordeler og ulemper med disse. Vi har funnet at selv om alle metodene har lignende mål, så varierer de både med tanke på analysenivå, omfang, formål og håndtering av de ulike dimensjonene innen bærekraft. Ingen av metodene kan anvendes direkte til bærekraftevaluering av mobilitetsprosjekter uten behov for tilpasninger, og alle har noen svakheter. Å oppnå oppdragsgivers mål om en felles metode for vurdering av bærekraft i mobilitetsprosjekter, som gir en ønsket balanse mellom sosial rettferdighet, økonomisk bærekraft og klima og miljø, krever derfor en egenutviklet metode. En slik metode kan nyttiggjøre seg av erfaringer med eksisterende metoder og eksisterende indikatorer, men trenger også å utvikle nye indikatorer, særlig for det sosiale aspektet ved bærekraft.

Les rapporten her.

Rapporten inngår i et forprosjekt utarbeidet av Statens vegvesen. Rapporten fra forprosjektet kan leses her.