| Vellykket kommunal næringsutvikling - weblansering av rapport

Vellykket kommunal næringsutvikling - weblansering av rapport

Oslo, 01.02.2021

I samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse har vi utarbeidet en rapport om "Vellykket kommunal næringsutvikling" på vegne av NHO og KS.

Weblansering av rapporten skjer i regi av KS den 02. februar kl 09.00 - 10.00. Mer informasjon om program og den digitale lanseringen finnes på KS sine nettsider.