| Vista Analyse har levert faglig grunnlag til OFV sitt innspillarbeid til NTP 2022-2033

Vista Analyse har levert faglig grunnlag til OFV sitt innspillarbeid til NTP 2022-2033

Oslo, 24.03.2021

I en kommentar til den nye Nasjonale transportplanen (2022-2033) peker Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) på at de er glade for at planen inneholder en satsning på fylkesveiene. OFV viser til en rapport utarbeidet av Vista Analyse i 2020 som viser at tilstandsforskjellen mellom riks og fylkesveinettet fortsetter å øke. Rapporten har vært en del av OFV sitt innspillarbeid til transportplanen. OFV mener at tiltak etablert i nye NTP vil bidra til å redusere forfallet gjennom satsningen på fylkesveinettet.

Rapporten kan leses her og nyhetssaken på OFV sine nettsider her.