| Vista Analyse har kartlagt forenklinger i kommunene

Vista Analyse har kartlagt forenklinger i kommunene

Oslo, 25.11.2015

På oppdrag for KS har Rambøll og Vista Analyse gjennomført en utredning av forenklinger i kommunens rapporterings-, dokumentasjons- og rutinekrav innenfor tjenesteområdene: helse og omsorg, og fysisk planlegging, areal og miljø. Utredningen har ledet frem til en rekke konkrete forslag til forenklinger. KS sin omtale av rapporten kan leses her, og rapporten kan lastes ned her.