| Mordersneglene koster

Mordersneglene koster

Oslo, 12.06.2015

Vista Analyse har utviklet metoder og beregnet kostnader ved fremmede skadelige arter i Norge. VG og Aftenposten har bitt seg merke i kostnader ved brunsnegler.