| Ståle Navrud bistilling i Vista Analyse

Ståle Navrud bistilling i Vista Analyse

Oslo, 01.06.2015

Ståle Navrud knyttet seg i dag til Vista Analyse gjennom bistilling. Ståle er professor i miljøøkonomi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, og hans spesialkompetanse er knyttet til verdsetting av ikke-markedsgoder og nytte-kostnadsanalyser. Kollegaene i Vista ser fram til et spennende samarbeid og ønsker Ståle hjertelig velkommen!

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website