| Vista Analyse har bidratt til å fylle begrepet "Forpliktende plan" med innhold

Vista Analyse har bidratt til å fylle begrepet "Forpliktende plan" med innhold

Oslo, 03.06.2013

Kommunal- og regionaldepartementet har utarbeidet retningslinjer for hvordan fylkesmennene skal forholde seg til kommuner som er registrert i ROBEK. Kommunene er pålagt å utarbeide en forpliktende plan som viser hvordan kommunen skal gjenvinne økonomisk kontroll. Fylkesmannen skal følge opp dette arbeidet og godkjenne den endelige planen. KRDs retningslinjer for hvordan planen skal utformes er åpne for tolkning. Sammen med Fylkesmannen i Nordland har Vista Analyse gjennomført et arbeid for å fylle begrepet «Forpliktende plan» med innhold. Last ned rapporten