| Vista Analyse har analysert utgiftsbehovet i kommunal landbruksforvaltning

Vista Analyse har analysert utgiftsbehovet i kommunal landbruksforvaltning

Oslo, 26.09.2013

Vista Analyse har på oppdrag for Landbruks- og matdepartementet (LMD) utført en kartlegging av utgiftsbehovet i kommunal landbruksforvaltning. I tillegg til å identifisere aktuelle variabler som påvirker utgiftene til den kommunale landbruks-forvaltningen, belyser analysen problemstillinger knyttet til arbeidsoppgaver, organisering og ressursbruk i kommunal landbruksforvaltning. Rapporten kan lastes ned her og LMDs nettsak kan leses her.