| Hvem skal få norsk bistand?

Hvem skal få norsk bistand?

Oslo, 06.08.2013

På oppdrag for Redd Barna har Vista Analyse sammenlignet regjeringens bistandsbudsjett med opposisjonspartienes alternative budsjetter. Bistand til land i Afrika med positiv demokratisk utvikling, og bistand til utdanning står frem som vinnere ved et eventuelt regjeringsskifte, mens bistand til Latin-Amerika samt til miljø og energi etter alt å dømme er blant områder som vil nedprioriteres. Rapporten vil være gjenstand for debatt under Arendalsuka, 7.-13. august. Rapporten kan lastes ned her.