| Vista Analyse fått i oppdrag å kvalitetssikre konseptvalgutredning om godsterminalstruktur i Oslofjordområdet

Vista Analyse fått i oppdrag å kvalitetssikre konseptvalgutredning om godsterminalstruktur i Oslofjordområdet

Oslo, 02.06.2020

På oppdrag fra Finansdepartementet har Vista Analyse og Metier blitt bedt om å gjennomføre kvalitetssikring (KS1) av en konseptvalgutredning for godsterminalstruktur i Oslofjordområdet. Konseptvalgutredningen (KVU) er utarbeidet av Statens Vegvesen, Jernbanedirektoratet og Kystverket på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og kan leses i sin helhet her. Bakgrunnen for konseptvalgutredningen er at det forventes vekst i godstransport og at det er et etablert behovet for at all transport av gods skal skje sikkert, effektivt og miljøvennlig. Oppstartsmøte for kvalitetssikringen ble holdt denne uken, og Notat 1 skal leveres før sommerferien.