| Fornybarometeret 2020 lansert denne uken

Fornybarometeret 2020 lansert denne uken

Oslo, 05.06.2020

Vista Analyse har i samarbeid med BOLDT Partners bistått Energi Norge med å lage Fornybarometeret 2020 – en årlig kartlegging av status for norsk fornybarnæring og dens betydning. Lanseringen tirsdag 26. mai ble strømmet direkte på Facebook, og ligger tilgjengelig på Energi Norge sine nettsider. På lanseringen var olje-og energiminister Tina Bru for å motta rapporten, som kan leses i sin helhet her, og for å delta i paneldebatt med stortingsrepresentant Espen Barth Eide og tidligere statsråd og leder av FNs miljøprogram Erik Solheim.

Vista har bidratt med å utføre ringvirkningsanalyse av næringen og beregne koronakrisens virkninger på næringen.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website