| Vista Analyse får rammeavtale om kvalitetssikring for Finansdepartementet

Vista Analyse får rammeavtale om kvalitetssikring for Finansdepartementet

Oslo, 24.06.2019

Finansdepartementet har nylig avgjort hvem som får rammeavtale om kvalitetssikring av store offentlige investeringsprosjekter. Vista Analyse søkte sammen med Metier OEC og ble en av syv leverandører med avtale. Metier har hatt avtale lenge. Vista Analyse mistet sin avtale for fire år siden. Vista klagde til Klagenemden for offentlige anskaffelser (KOFA), som ga oss fullstendig medhold og uttalte at konkurransen aldri burde vært avholdt i den formen den ble. – Vi ser dette som en oppreisning og gleder oss til å gjenoppta det viktige arbeidet med å kvalitetssikre planene for store offentlige investeringsprosjekter, sier daglig leder Haakon Vennemo.