| Praktisk verdsetting av miljøskader i Georgia

Praktisk verdsetting av miljøskader i Georgia

Oslo, 25.06.2019

Vista Analyse har utarbeidet en oversikt over metoder for verdsetting av skader og virkninger på biodiversitet og forurensning av grunn og vann for å hjelpe georgiske myndigheter å implementere EUs miljøansvarsdirektiv (ELD). Rapporten presenterer en oversikt over hovedkravene i ELD mht. verdsetting, og diskuterer hovedtilnærminger for pengemessig verdsetting av miljøskader basert på beste internasjonale praksis. I rapporten finnes det også en gjennomgang av noen case som antas å være representative for situasjonen i Georgia. I desember 2018 ble det holdt et 2 dagers kurs for georgiske miljøregulatorer i Tbilisi basert på dette materialet.

Vista Analyse er nå engasjert i en oppfølging, hvor vi i en workshop i juli skal bidra i en gjennomgang av hvordan skadene i noen faktiske hendelser fra Georgia kan verdsettes som grunnlag for betaling av erstatning for skadene.

Prosjektet er en del av et større engasjement for å bistå georgiske myndigheter i å tilpasse seg ELD, finansiert av det norske Utenriksdepartementet via International Centre for Hydropower (ICH).

Les rapporten her.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website