| Statlig-kommunalt samarbeid i tre områdesatsinger

Statlig-kommunalt samarbeid i tre områdesatsinger

Oslo, 02.07.2015

Vista Analyse har gjennomført en komparativ vurdering av statlig-kommunalt samarbeid i tre områdesatsinger: Groruddalssatsingen, områdesatsing Fjell i Drammen og områdesatsing Indre Oslo øst. Oppdragsgiver var Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Rapporten er tilgjengelig her.