| Vista Analyse deltar på frokostmøte om veiprising

Vista Analyse deltar på frokostmøte om veiprising

Oslo, 31.01.2019

Torsdag 31. januar arrangerte OFV og Drivkraft Norge et frokostmøte om veiprising på Mesh i Oslo. Veiprising har i høst blitt aktualisert som et reelt alternativ til dagens avgifts- og bompengeordninger. Regjeringen har allerede bestilt en utredning av et veiprisingssystem for tungtrafikk, som Vista er i ferd med å utrede, og det er fremmet forslag i Stortinget om en tilsvarende utredning for persontrafikken. Debatten har vært preget av ulike definisjoner av hva et veiprisingssystem innebærer, og mange spørsmål om struktur, satser og personvern. Vista Analyse var blant de inviterte som skulle ta for seg disse spørsmålene på frokostmøtet.

Se presentasjonen fra møte her.

Les Vistas rapport om avgifter, insentiver og finansiering i veisektoren her.

Les mer om den pågående utredningen om satelittbasert veiprising her.