| Nytt oppdrag: Lokalisering av virksomheter

Nytt oppdrag: Lokalisering av virksomheter

Oslo, 29.01.2019

På oppdrag for Ås kommune er Vista Analyse i gang med å kartlegge preferanser og arealer for etablering av virksomheter i Ås kommune. Vista Analyse skal levere et kunnskapsgrunnlag for lokalisering av virksomheter, både nye og eksisterende, til arbeidet kommunen står overfor i planleggingen mot en universitetsby. Kunnskapsgrunnlaget skal brukes som grunnlag for rullering av kommuneplanen og som et virkemiddel i oppfølging av reguleringsplanen for Ås sentralområde.