| Vista Analyse bistår Miljødirektoratet med å utarbeide veiledning til kommunesektoren

Vista Analyse bistår Miljødirektoratet med å utarbeide veiledning til kommunesektoren

Oslo, 19.11.2015

Vista Analyse bistår Miljødirektoratet med å utarbeide veiledning til kommuner og fylkeskommuner innen klima- og energiplanlegging. Bistanden omfatter å skrive omtaler av tiltak/tiltakskategorier, samt identifisere gode eksempler på prosesser for involvering, samarbeid og forankring internt og eksternt. Vista Analyse har tidligere bistått Fylkesmannen i Nordland og Kommunal- og moderniseringsdepartementet med å utarbeide veiledning til kommunesektoren innen økonomistyring og -planlegging.