| Ikke fornuftig med offentlig-privat samarbeid om Ringeriksbanen

Ikke fornuftig med offentlig-privat samarbeid om Ringeriksbanen

Oslo, 02.06.2015

I Revidert Nasjonalbudsjett 2015 og i Stortingsmeldingen På rett vei har Regjeringen signalisert at den ønsker å bruke OPS i langt større grad enn før. På oppdrag fra Jernbaneverket har Vista Analyse utredet hvordan OPS kan brukes til å finansiere Ringeriksbanen. Vi finner at OPS er en dårlig egnet utbyggingsmodell for Ringeriksbanen og at OPS vil øke de samlede kostnadene.