Vista Analyse anbefaler at alle skal betale sine eksterne marginale kostnader i bompenger

Oslo, 18.04.2018

VG skriver i en artikkel 17. april om rapporten Vista Analyse har skrevet for NHO om avgifter og brukerbetalinger i veisektoren. Ingressen til artikkelen kan være noe misvisende. Vista Analyse anbefaler at alle skal betale sine eksterne marginale kostnader i bompenger og deretter lik sats dersom politikerne ønsker inntekter for å finansiere drift, vedlikehold og investeringer i vegnettet Dette betyr at dersom de løpende veiavgiftene er fastsatt på en korrekt måte, skal de dekke de faktiske utgiftene til drift av vei og trafikkens kostnader med blant annet utslipp, ulykker og støy.

Hvis samfunnet så vil skattlegge bil for ren inntekt til staten – såkalt fiskal beskatning – så kan det med utgangspunkt i optimal skatteteori argumenteres for at næringslivet ikke skal betale denne type avgifter. Dette har en parallell i moms – en merverdiavgift som alle betaler, men som næringslivet ikke betaler når de bytter varer seg imellom. Dette vil bli vanskelig å få til i praksis. Vi anbefaler derfor at alle veibrukere betaler det samme påslaget - etter det er er korrigert for kjøretøyenes eksterne marginale effekter.

Les NHOs omtale av rapporten her.

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR