| Workshop hos NVE

Workshop hos NVE

Oslo, 20.04.2018

Vista Analyse presenterte Vista og Thema Consultings arbeid med verdsetting av de samfunnsøkonomiske kostnadene ved strømbrudd på workshop hos NVE 20. april. Et utvalg nettselskaper og bransjeorganisasjoner var tilstede for å drøfte vårt forslag til nye KILE-funksjoner for husholdninger. Våre funn tyder på at den samfunnsøkonomiske kostnaden er høyere enn man tidligere har antatt, og forslaget sendes ut på høringsrunde til sommeren.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website