| Tilhørighet blant ungdommer

Tilhørighet blant ungdommer

Oslo, 18.04.2018

Vista Analyse har bistått i prosjektet "Tilhørighet - de unges stemme" i 8. klasse ved Lindeberg skole i Oslo, og i en ny rapport oppsummerer vi de unges innspill. Formålet med prosjektet er å la de unge komme til orde om hva tilhørighet er for dem, og hvordan tilhørigheten deres kan styrkes. Prosjektet er en del av Sparebankstiftelsen DNBs nye satsing "Arenaer for tilhørighet", der frivillige organisasjoner kan søke om støtte til fritidsaktiviteter for barn og unge. Vi håper rapporten får en bred leserkrets, og svarer gjerne på spørsmål. Kontaktperson: Tyra Ekhaugen.

Les rapporten her.

Lenke til Sparebankstiftelsens side.