| Virkemidler for å redusere utslipp fra vedfyring - presentert på Bedre byluft-forum

Virkemidler for å redusere utslipp fra vedfyring - presentert på Bedre byluft-forum

Oslo, 14.11.2019

Vedfyring påfører samfunnet eksterne kostnader i form av lokal luftforurensing og negative helseeffekter. Helsekostnaden av varmen fra vedfyring kan være så høy som 26 kr/kWh i de store byene, mens i andre tettsteder kan kostnaden være litt over 1 kr/kWh varme. Dette er svært høyt sammenlignet med prisen på alternative oppvarmingskilder. Den eksterne helsekostnaden er ikke inkludert i vedprisen som husholdningen betaler.

Vista Analyse har på oppdrag fra Miljødirektoratet utredet mulige virkemidler som kommunene kan bruke til å redusere utslipp av svevestøv fra vedfyring. Siden det er stor variasjon i helsekostnadene fra kommune til kommune, er det viktig å velge og å skalere virkemidlene riktig.

Orvika Rosnes la fram rapporten på Bedre byluft-forum hos Miljødirektoratet 13. november 2019.

Les rapporten her

Les omtale på Miljødirektoratets nettsider her