| Velkommen til Maria Amundsen!

Velkommen til Maria Amundsen!

Oslo, 07.11.2019

Vi har vært så heldige å få Maria Amundsen til Vista Analyse! Maria har en doktorgrad i sosiologi og ti års arbeidserfaring fra forskning, offentlig forvaltning og konsulentvirksomhet. Hun kommer fra en stilling i Urbanet Analyse der hun i hovedsak jobber med analyser av reisevaner og trafikkstrømmer, utforming og analyse av markedsundersøkelser samt kartlegginger av ulik slag. Maria var tidligere statistikkansvarlig i jernbanedirektørens stab i Jernbaneverket (nå Jernbanedirektoratet). Hun har arbeidet med flere store jernbaneutredninger, deltatt i FoU prosjekter og tverretatlige samarbeidsgrupper. Maria begynner hos oss den 15. februar og vil tilføre Vista Analyse viktig kompetanse. Vi ser frem til hun begynner hos oss!

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website