| Pernille Parmer til Vista Analyse

Pernille Parmer til Vista Analyse

Oslo, 28.12.2014

Pernille Parmer begynner hos oss 1. januar. Hun er samfunnsøkonom med doktorgrad fra NTNU og har bred analyseerfaring fra temaene politisk økonomi, økonomisk vekst og ressursøkonomi. Vi ønsker Pernille hjertelig velkommen til Vista!