| Verdien av norsk vannkraft i et klima- og miljøperpektiv

Verdien av norsk vannkraft i et klima- og miljøperpektiv

Oslo, 21.05.2014

Vista Analyse har på oppdrag fra Energi Norge utredet spørsmål knyttet til verdsetting av norsk vannkraft i et klima- og miljøperspektiv. Rapporten belyser klima- og miljømessige kostnader ved redusert vannkraftproduksjon som følge av tiltak begrunnet i Vannforskriften. Formålet er å gi et bedre grunnlag for å integrere miljø- og klimaverdiene av norsk vannkraft i tiltaksanalyser. Rapporten kan lastes ned her og presenteres på Energi Norges sommerfest.