| Lokalisering av nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal

Lokalisering av nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal

Oslo, 03.09.2014

Ut fra hensyn til ulike faktorer knyttet til opprettholdelse av helsefaglig miljø og rekruttering på kort og lang sikt anbefaler Vista Analyse i en ny rapport utarbeidet for Romsdal Regionråd (ROR) at et nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal legges til Molde. Les mer her og her.