| Prostitusjonsomfanget i Norge redusert som følge av lovforbud

Prostitusjonsomfanget i Norge redusert som følge av lovforbud

Oslo, 11.08.2014

Vista Analyse har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet evaluert forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester. Evalueringen viser at prostitusjonsomfanget i Norge er redusert med 20-25 prosent sammenlignet med året før loven trådte i kraft.