| Konsekvenser av mulige tiltak fra Autisme- og touretteutvalget

Konsekvenser av mulige tiltak fra Autisme- og touretteutvalget

Oslo, 01.11.2019

Vista Analyse har gjennomført en analyse av kostnader og konsekvenser av mulige forslag fra Autisme- og touretteutvalget. Utvalget skal foreslå hvordan man kan forbedre tjenestene til personer med autisme og tourette.

Tjenestetilbudene utvalget ettergår er tverrsektorielle og omfatter både helsesektoren, opplæring, arbeid, sosiale tjenester, bolig og familielivet generelt, som også inkluderer pårørende.

Vi beregner de samfunnsøkonomiske kostnadene av tiltakene til 347–402 millioner kr. Vi beskriver også tre brukerhistorier som illustrerer de samfunnsøkonomiske gevinstene av utvalgets tiltak. De viser at de prissatte gevinstene kan være opptil 700 000 kr i året pr. person, og 2–14 millioner kr i nåverdi over en karriere.

Utvalget leverer sin utredning innen 31. desember 2019

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website