| Velkommen til Inger!

Velkommen til Inger!

Oslo, 01.06.2017

Vi er strålende fornøyd med at Inger Lande Bjerkmann har takket ja til å begynne i Vista Analyse. Inger kommer fra Skatteøkonomisk avdeling i Finansdepartementet og har tidligere jobbet i Norges Bank og i Konkurransetilsynet. Inger har jobbet med skatt, energi og kraftmarkeder, regulering, konkurranseøkonomi, offentlig styring og helseøkonomi. Vi ser frem til at hun begynner hos oss i september.