| Avdekker feil bruk av private aktører i barnevernet

Avdekker feil bruk av private aktører i barnevernet

Oslo, 11.05.2017

VG har i flere artikler satt søkelyset på bruken av private aktører i barnevernet. Vista Analyse har stått for viktige deler av bakgrunnsmaterialet, gjennom til sammen fire rapporter for Barne- og likestillingsdepartementet. Se særlig «Bruken av private aktører – ansvar på avveie» og «Fosterhjemsregulering til barnas beste». VG er særlig opptatt av svikten på fosterhjemsområdet, men vi er også bekymret for kommunenes kjøp av tjenester. Dette handler dermed om langt mer enn at enkelte firmaer har tatt seg til rette. Manglende regulering fra departementet gjør det vanskelig for kommunene å bruke private på en lovlig og god måte. På fosterhjemsområdet er det en mer kompleks systemsvikt, som forsterkes av svake anskaffelser fra Bufetats side. Problemene kan løses: Vi foreslår en rekke konkrete tiltak, inkludert hvordan fosterhjemsmarkedet kan reguleres til barnas beste.

Les artikkelen i VG her. (FOTO: TORE KRISTIANSEN, VG)