| Velkommen til Dag!

Velkommen til Dag!

Oslo, 16.06.2017

Vi er svært godt fornøyd med å få Dag Aarnes til Vista Analyse. Han kommer fra NHO der han har koordinert arbeidet med makroøkonomi, skattepolitikk og organisasjonens medlemsundersøkelse. Gjennom dette har han opparbeidet solid innsikt i norsk nærings- og arbeidsliv som vil være nyttig for oss og våre oppdragsgivere. Dag har fra før NHO-tiden lang erfaring fra konsulentvirksomhet og rådgivning og har bla arbeidet mye med økonomiske spørsmål i utviklingsland. Han er en mye brukt foredragsholder på disse områdene.