| Velkommen til Dag Morten!

Velkommen til Dag Morten!

Oslo, 18.06.2019

Vi har gleden av å fortelle at Dag Morten Dalen er ansatt i Vista Analyse i en 20 prosent stilling. Dag Morten er professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI, der han også var prorektor for utdanningsområdet fra 2010 til 2018. Han har nettopp avsluttet et ettårig forskningsopphold ved Paul Merage School of Business, UC Irvine. Forskningsinteressene er knyttet markedsregulering, styring av offentlig finansierte tjenester og infrastruktur, samt strategi og organisasjonsøkonomi. Han har arbeidet mye med helseøkonomiske problemstillinger, og da særlig knyttet til regulering av legemiddelmarkedet. Dag Morten vil tilføre oss viktig kompetanse og vi ser frem til at han begynner hos oss i august.

Les mer om Dag Morten på hjemmesiden hans her.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website