| Nytt oppdrag: Forprosjekt til evaluering av skatteomleggingen i 2013-2019

Nytt oppdrag: Forprosjekt til evaluering av skatteomleggingen i 2013-2019

Oslo, 14.06.2019

I perioden 2013-2019 har det norske skattesystemet vært gjennom en større omlegging som inkluderer blant annet reduksjon av inntekts- og selskapsskatt, reduksjon av formuesskatt, innføring av finansskatt og endring av utbytteskatten. Vista Analyse har i samarbeid med forskningssenteret Oslo Fiscal Studies og Petter Solbu i NHO fått i oppdrag å utføre et forprosjekt som skal legge grunnlaget for en påfølgende evaluering av skatteomleggingen. Forprosjektet skal blant annet identifisere metoder, datakilder og egnet tidspunkt for analysene som skal utføres i hovedprosjektet.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website