| Velkommen til Andreas, Veronica og Eivind!

Velkommen til Andreas, Veronica og Eivind!

Oslo, 03.03.2020

Vi har vært så heldige å få Andreas Skulstad, Veronica Strøm og Eivind Bjørkås til Vista Analyse.

Andreas har mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo, i masteroppgaven undersøkte han hvordan en kompensasjonsordning for forringelse av natur fra naturinngrep ville påvirket grensekostnaden og lønnsomheten til vindkraftprosjekter. Andreas begynte hos oss 2. mars.

Veronica er samfunnsøkonom fra Universitet i Oslo og har erfaring fra Prognosesenteret AS innen markedsanalyse av bygg, anlegg og eiendom. Her har hun jobbet med analyser av mange aspekter ved byggemarkedene, samt større utredninger og analyser i konsulentoppdrag. Veronica begynner hos oss 4. mai.

Eivind er masterstudent i samfunnsøkonomi på Universitetet i Oslo og leverer masteroppgaven i mai 2020. Hans oppgave tar for seg hvordan endringer i taxfree-ordningen påvirker provenyet, og vil muligens også kunne si noe om andre effekter på eksempelvis helse eller fordeling. Eivind begynner i august.

Alle tre vil tilføre Vista viktig kompetanse og vi ser frem til at de begynner hos oss!

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website