| Velkommen til Andreas, Veronica og Eivind!

Velkommen til Andreas, Veronica og Eivind!

Oslo, 03.03.2020

Vi har vært så heldige å få Andreas Skulstad, Veronica Strøm og Eivind Bjørkås til Vista Analyse.

Andreas har mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo, i masteroppgaven undersøkte han hvordan en kompensasjonsordning for forringelse av natur fra naturinngrep ville påvirket grensekostnaden og lønnsomheten til vindkraftprosjekter. Andreas begynte hos oss 2. mars.

Veronica er samfunnsøkonom fra Universitet i Oslo og har erfaring fra Prognosesenteret AS innen markedsanalyse av bygg, anlegg og eiendom. Her har hun jobbet med analyser av mange aspekter ved byggemarkedene, samt større utredninger og analyser i konsulentoppdrag. Veronica begynner hos oss 4. mai.

Eivind er masterstudent i samfunnsøkonomi på Universitetet i Oslo og leverer masteroppgaven i mai 2020. Hans oppgave tar for seg hvordan endringer i taxfree-ordningen påvirker provenyet, og vil muligens også kunne si noe om andre effekter på eksempelvis helse eller fordeling. Eivind begynner i august.

Alle tre vil tilføre Vista viktig kompetanse og vi ser frem til at de begynner hos oss!