| Evaluering av endringene i godtgjøringsreglene ved reisefravær for advokater og sakkyndige

Evaluering av endringene i godtgjøringsreglene ved reisefravær for advokater og sakkyndige

Oslo, 10.03.2020

Vår evaluering viser at halv timesats på reise har gitt innsparinger på ca 90 mill. kroner årlig, men har ikke stimulert advokater og sakkyndige til å arbeide mer i reisetiden, slik intensjonen var. Enkelte tingretter har fått store utfordringer med å få tak i sakkyndige som følge av endringen, fordi det allerede i forkant var knapphet på sakkyndige og satsreduksjonen har gjort at færre ønsker å ta oppdrag med mye reising. Andre tingretter opplever tilgangen på sakkyndige som uendret.

Vi finner at mange advokater og sakkyndige velger å reise mindre, men at reisefraværet totalt sett likevel ikke har gått ned som følge av endringen i salærforskriften. I stedet har endringen påvirket sammensetningen av hvem som tar fri rettshjelpssaker som krever reising. De mer prissensitive aktørene vrir porteføljen sin bort fra salæroppdrag med reisefravær når godtgjørelsen reduseres, mens andre ender opp med å reise mer.

Satsendringen gjør det vanskeligere å få tak i høyt etterspurte advokater og sakkyndige til saker på steder med lange reiseavstander. Det kan gå utover tilgang på spesialkompetanse og saker kan bli utsatt i påvente av sakkyndige. Generelt sett er likefullt tilgangen på advokater god og det er tilstrekkelig advokatdekning til å dekke salæroppdragene.

Presentasjonen finnes her