| Kandidattreffet 2020

Kandidattreffet 2020

Oslo, 21.02.2020

Vista Analyse deltok på Kandidattreffet forrige uke. Vi vil takke engasjerte og nysgjerrige studenter for hyggelige samtaler, og takk til Samfunnsøkonomene for et godt arrangement! Minner om mulighet til å søke om stipend til masteroppgave innen 1. april. Håper å se mange av dere vi traff blant søknadene til stipend og fremtidige stillingsutlysninger.

Før offentliggjøring av rapporten Klimapris og utslipp transport spurte vi studentene om hvilken pris (kr/tonn CO2) de trodde Vista Analyse hadde anbefalt Nye Veier å bruke på CO2-utslipp i 2020. Vi anbefaler en kalkulasjonspris på 1000 kroner per tonn CO2 og gratulerer Ida Ljøgodt Von Hanno som vinner av denne konkurransen.