| Vista Analyse presenterte på seminar om vanskeligstilte på boligmarkedet

Vista Analyse presenterte på seminar om vanskeligstilte på boligmarkedet

Oslo, 09.05.2017

Vista Analyse holder for tiden på med en evaluering av de boligsosiale virkemidlene rettet mot vanskeligstilte. I forbindelse med Kommunal- og moderniseringsdepartementets seminar om vanskeligstilte på boligmarkedet tirsdag 2.mai ble vi invitert til å holde et innlegg, og der presenterte Nina Bruvik Westberg en ny operasjonalisert definisjon av de vanskeligstilte.