| Miljørisiko i Kina: Feltundersøkelser i Jiangsu, Anhui og Guizhou provinsene

Miljørisiko i Kina: Feltundersøkelser i Jiangsu, Anhui og Guizhou provinsene

Oslo, 02.06.2013

Vista Analyse og CICERO gjennomførte 28 mai - 1 juni feltbesøk til provinsene Jiangsu, Anhui (Tongling), og Guizhou for å lære av lokale miljømyndigheters erfaringer med å håndtere miljørisiko. Feltbesøket ble gjennomført sammen med representanter for det kinesiske miljøverndepartement i Beijing, og er en del av et større samarbeidsprosjekt mellom Vista Analyse, CICERO og det kinesiske miljøverndepartementet. Les mer her