| Utslipp av klimagasser og forbruk av energi i Akershus-kommunene. HØRINGSVERSJON

Utslipp av klimagasser og forbruk av energi i Akershus-kommunene. HØRINGSVERSJON

Oslo, 18.12.2008

Figurer og kommentarer til bruk i kommunenes arbeid med klima- og energiplaner, utarbeidet på oppdrag fra Akershus fylkeskommune.

Last ned rapporten.