| Helhetsplan for Sandefjord Lufthavn

Helhetsplan for Sandefjord Lufthavn

Oslo, 25.10.2007

For å bidra til å generere, strukturere og forankre tiltak innenfor et bredt regionalt samarbeid, ble det tatt initiativ til utarbeidelse av en helhetsplan for Sandefjord Lufthavn Torp. Helhetsplanen skal bidra med informasjonsunderlag for kommende prosesser og beslutninger knyttet til blant annet kapasitet og lokalisering. Planen inneholder vurderinger av trafikkutvikling, støy, tilbringertransport, regional utvikling, bedriftsøkonomi og samfunnsøkonomi. Helhetsplanen er utarbeidet av Vista Analyse, i samarbeid med Utsgård Consulting og med Rambøll som underleverandør på støy- og kapasitetsanalyser. Last ned rapporten.