| Offentlig Privat Samarbeid (OPS) og innovasjonspolitikk. Utbredelse, opprinnelse og erfaringer fra OPS – et utgangspunkt for utforming av innovasjonsvirkemidler?

Offentlig Privat Samarbeid (OPS) og innovasjonspolitikk. Utbredelse, opprinnelse og erfaringer fra OPS – et utgangspunkt for utforming av innovasjonsvirkemidler?

Oslo, 27.03.2008

OPS kan bidra til at samferdselsprosjekter blir gjennomført på en raskere og mer effektiv måte. Men, forklaringen på den kraftige etterspørselen etter investeringer i veg og jernbane, kan ikke tilskrives manglende bruk av OPS. Tilstanden i dagens transportinfrastruktur skyldes manglende politiske prioriteringer av investeringer i områder der folk flest bor, og konkurransen med annen ressursbruk både i privat og offentlig sektor. Last ned rapporten.