| Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Reisefordeling og korr

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Reisefordeling og korr

Oslo, 25.09.2008

På oppdrag for Akershus fylkeskommune har Vista Analyse gjennomført overslagsberegninger av hvordan trafikkarbeidet innen -, til - og fra Oslo-regionen (Oslo + Akershus) fordeler seg på ulike reiser, når gjennomgangstrafikken holdes utenfor. Det som er særlig verdt å merke seg, er at den andelen av trafikkarbeidet som kan knyttes til reiser som starter og stopper i samme kommune, er svært lav. Det største trafikkarbeidet er verken knyttet til reiser innenfor kommune eller reiser til og fra regionen - men til reiser mellom kommuner/bydeler innenfor regionen. Last ned rapporten.