| Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland

Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland

Oslo, 12.11.2009

Vista Analyse har på oppdrag av Hedmark fylkeskommune gjennomført en vurdering av organiseringen av styringen av kollektivtrafikken i Hedmark. Oppdraget omfatter både:

• Vurdering av ulike organisasjonsmodeller
• Hvordan den politiske styringen skjer innenfor disse modellene
• Hvilken kompetanse som kreves for å utøve styringen

I rapporten vurderes også hvorvidt og gjennom hvilken organisasjonsform Hedmark og Oppland fylkeskommuner bør samarbeide om styringen av kollektivtrafikken.

Last ned rapporten.